Prirodne lepote i aktivni odmor

Sokobanja je banja sa izuzetnim prirodnim karatkeristikama i čistim vazduhom sa visokom koncentracijom kiseonika i negativnih jona i kao takva je idealna destinacija i za ljubitelje aktivnog odmora. Iskoristite svoj boravak u Sokobanji kako bi ste unapredili svoju 
kondiciju,doprineli poboljšanju svog zdravlja i upoznali okolinu.

Sokobanju karakteriše veliki broj lepo uredjenih i obeleženih staza za šetnju.

Lepterija je najposećenije izletište u Sokobanji udaljeno 1,5 km od Nataly Spa.Uživajte u laganoj šetnji gledajući prelep kanjon reke Moravice.

Sokograd -šetnjom od izletišta Lepterija uzvodno uz reku Moravicu dolazite do srednjevekovnog utvrdjenja Sokograd(3 km od Nataly Spa).Sa Sokograda će te uživati u prelepom vidiku.

Popovica je izuzetan vidikovac (1,5 km od Nataly Spa). Sa Popovice se pruža predivan pogled na Lepteriju, Sokograd i kanjon reke Moravice.

Planina "Ozren"(5 km od Nataly Spa)-predeo izuzetnih karekteristika. U okviru kompleksa nalaze se tereni za male sportove,jezerce sa potočnom pastrmkom a u neposrednoj blizini je i vodopad "Ripaljka".